Potrzebujesz odpowiedzi?
Skontaktuj się z nami

Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej
Oddział Małopolski w Krakowie
ul. Szczepańska 1, 31011 Kraków
tel. +48 12 4223918
e-mail: zarzad@sdrp.eu