Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej

Stowarzyszenie działa w Polsce od 1951 roku, i jest spadkobiercą przedwojennych Syndykatów Dziennikarskich - Krakowskiego i Lwowskiego. Stowarzyszenie zrzesza przede wszystkim dziennikarzy. Członkami są również prasoznawcy, medioznawcy, pracownicy mediów prywatnych i publicznych, rzecznicy prasowi, specjaliści rekamy, marketingu i public relation. Stowarzyszenie w Polsce skupia około 5500 członków w 14 oddziałach.