Konkurs

Celem Konkursu dla młodych dziennikarzy - uczniów szkół ponadpodstawowych jest aktywizacja obywatelska młodych dziennikarzy mediów szkolnych (gazety szkolne, szkolne portale informacyjne, szkolne rozgłośnie radiowe i telewizyjne) z terenu województwa małopolskiego poprzez ich zainspirowanie tematyką lokalną, merytoryczne i warsztatowe przygotowanie do tworzenia publikacji. Młodzi dziennikarze otrzymają nagrodę za szczególne osiągnięcia dziennikarskie mające walor odkrywczości i świeżości, bezkompromisowego spojrzenia na aktualne problemy polityczne, społeczne, gospodarcze, kulturalne, ujmowane w formie warsztatowo nienagannej. Młodziez szkolna stara się opisywać w swojej szkole społeczność lokalną szkoły. Jako dziennikarze obywatelscy przekazują swoją wiedzę i spostrzeżenia czytelnikom, odbiorcą szkolnego radia bądź telewizji, lub też portali internetowych

W dobie kryzysu dziennikarstwa w Polsce i upolitycznieniu mediów publicznych to wydarzenie zasługuje na szczególną uwagę i pomoc. Konkurs ma na celu zachęceniu młodych ludzi do podejmowania trudnych wyzwań i tematów, oraz postawienie się w roli dziennikarza. Ukazanie trudnej i mozolnej pracy w redakcji, oraz rywalizacja między różnymi redakcjami. Świadomość rynku medialnego i nieustanna rywalizacja to aspekt codziennego życia redakcji i portali internetowych nie tylko w Polsce, ale również na świecie.


Dokumenty:
Regulamin
Formularz zgłoszeniowy