Nagrody

Nagrodami w Konkursie jest voucher na uczestnictwo w obozie dziennikarskim w Rewalu pod nazwą Potęga Prasy w terminie 28 czerwca 2023 - 13 lipca 2023 lub 14 lipca 2023 - 28 lipca 2023 (termin do ustalenia przez lauretów).

Nogrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach - media cyfrowe i media klasyczne.